Ogłoszenia Duszpasterskie od 3 do 10 stycznia 2016

1. Dziś II niedziela po Narodzeniu Pańskim. W liturgii Słowa wychwalamy Mądrość Bożą, która najpełniej objawiła się w osobie Jezusa Chrystusa i dlatego My chrześcijanie winniśmy się różnić w życiu na co dzień od innych właśnie mądrością. Nasze spojrzenie na świat, na trudne sprawy, na życie winno być pełniejsze, doskonalsze i mądrzejsze.

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby parafii i budowy naszego kościoła. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać !”.

2. Dziś o godz. 16.00 zapraszamy na wspólne kolędowanie z naszym Parafialnym Chórem „Misericordia” pod kierunkiem Adama Żaaka.

3. Trwają odwiedziny kolędowe według podanego planu. Z tego względu w poniedziałek, czwartek i piątek Msze św. tylko rano.

4. Informujemy Parafian i Gości, że od nowego roku Msze św. w niedziele i święta, oraz Msze św. wigilijne w soboty są odprawiane są o godz. 17.00.

5. W środę 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną w tradycji Uroczystością Trzech Króli. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia w Mszy św., które w naszej Parafii będą odprawiane według porządku niedzielnego. Poświęcamy kadzidło, kredę i wodę. Już we wtorek o godz. 17.00 Msza św. wigilijna z tej uroczystości.

Jest to także Dzień Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego, dlatego po mszach św. zbiórka do puszek na cele misyjne. Także w tę Uroczystość zachęcamy rodziny do udziału w Orszaku Trzech Króli, który rozpocznie się o godz. 15.00 w trzech grupach wychodzących: z kościoła Podwyższenia Krzyża Św. (kolor żółty), z Kościoła Św. Michała (kolor czerwony) oraz spod Dworca PKP (kolor niebieski). Wszystkie grupy spotkają się na gliwickim Rynku.

6. W sobotę 9 stycznia po mszy św. porannej Parafialny Zespół „Caritas” zaprasza seniorów naszej parafii na spotkanie kolędowe do salki na plebani.

7. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa” oraz kalendarzy parafialnych. Można rezerwować także wszystkie Msze św. na rok 2016.

Podziękowania i prośba o pomoc w pracach

Bóg zapłaćwszystkim za wszelką pomoc: za modlitwy, prace i złożone ofiary materialne. Dziękujemy za każdy gest życzliwości w minionym roku kalendarzowym: Kapłanom, Kościelnym, Organistom, Ministrantom, Lektorom i Dzieciom Maryi, Chórzystom, Szafarzom z rodzinami, Paniom zespołu „Caritas”, pracującym na plebani, dbającym o czystość bielizny ołtarzowej, dbającym o obejście, sprzątającym kościół, przygotowującym gabloty i dekoracje, a przede wszystkim Tym którzy włączyli się w prace budowlane przy kościele i plebani oraz Wszystkim Parafianom za świadectwo wiary.

W sobotę o godz. 9.00 prosimy o pomoc w sprzątaniu kościoła. Wszystkich Parafian nadal prosimy o wszelkie formy wsparcia duchowego i materialnego na miarę możliwości w tym naszym wspólnym dziele budowy kościoła, a za okazaną życzliwość składamy serdeczne podziękowania.

Ze względów ekonomicznych wstrzymane zostaną nasze prace przy budowie, (aż do spłacenia naszych należności dla kilku firm za wykonane prace) oraz w celu gromadzenia środków na zapłatę rachunków za ogrzewanie.

6 styczeń – Objawienie Pańskie – Trzech Króli

Objawienie Trzech króli (2)(epifania) jest ukazaniem się Jezusa jako Mesjasza Izraela, syna Bożego i Zbawiciela świata. Wraz z chrztem Jezusa w Jordanie i godami w Kanie celebruje się w tym dniu pokłon oddany Jezusowi przez „mędrców” przybyłych ze Wschodu (Mt 2,1). W tych „mędrcach”, reprezentantach wyznawców sąsiednich religii pogańskich, Ewangelia widzi pierwociny narodów, które przyjmują Dobrą Nowinę zbawienia przez Wcielenie. (Katechizm Kościoła Katolickiego)