Ogłoszenia od 1 do 8 maja

1.Dziś świętujemy III Niedzielę Wielkanocną. Jak Apostołowie nad Morzem Tyberiadzkim, spotykamy Zmartwychwstałego w Słowie i przy łamaniu chleba. Dziś rozpoczyna się także XIV Tydzień Biblijny, pod hasłem: Posłani z darem pokoju Jezusa Zmartwychwstałego”,  które będą rozważane w wybranych fragmentach Ewangelii wg św. Łukasza.  Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w naszym życiu osobistym i w życiu Kościoła. Z koszyczków przy wyjściu zabierzmy karteczki z cytatem z Pisma św., który niech  nam  posłuży  jako  przedmiot  medytacji  w codziennej  modlitwie i w rachunku sumienia – przez cały rok.

2. Dziś o godz. 16.30 zapraszamy na pierwsze nabożeństwo majowe. Przez cały maj nabożeństwa maryjne w tygodniu po Mszach św. wieczornych, a w soboty i niedziele o godz. 16.30. Starajmy się jak najliczniej uczestniczyć w tych nabożeństwach.

3. W dzisiejszą niedzielę kończy się 79 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Miłosierdzie nadzieją dla świata”,, dlatego po mszach św. zbiórka do puszek na potrzeby „Caritasu” Diecezji i Parafii, zwłaszcza na pomoc udzielaną ofiarom wojny na Ukrainie.

4. We wtorek 3 maja obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski. Już w poniedziałek o godz. 18.00 msza św. wigilijna tej uroczystości, a we wtorek Wszystkich Parafian zapraszamy na msze św. o godz. 8.00 i 17.00. W tym dniu także w naszej Parafii uroczystość I-szej komunii św. – o godz. 10.00 dla uczniów z klasy III „b” i „c”, a o godz. 12.00 dla uczniów klasy III „a”. Od środy do piątku w ramach białego tygodnia dzieci komunijne będą uczestniczyć w mszach wieczornych i nabożeństwach majowych.

5. W tym tygodniu przypadają: I-szy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Po mszach św. porannych zapraszamy na okolicznościowe nabożeństwa. W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny chorych, których prosimy zgłaszać w zakrystii.

6. W sobotę od godz. 16.00 okazja do Sakramentu Pokuty, a o 16.30 nabożeństwo majowe.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Kolekta dzisiejsza jest naszym darem na potrzeby Parafii. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Wyrazy wdzięczności składamy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia. „Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można wpłacać na konto parafialne z opisem „darowizna na cele kultu religijnego” dającym możliwość odliczenia od podatku. Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Bóg Miłosierny niech błogosławi nam i naszym rodzinom i niech nas prowadzi po ścieżkach codzienności.