Ogłoszenia od 10 do 17 września

1. Dziś świętujemy już XXIII niedzielą zwykłą w ciągu roku. Ewangelia uczy nas odpowiedzialności za bliźnich. Kiedy drugi człowiek się pomyli, trzeba mu pomóc przez upomnienie wypływające z miłości i troski o niego, a nie potępiać go.

2. W środę 13 września przypada kolejny dzień fatimski. Wszystkich Parafian zapraszamy na mszę św. fatimską o godz. 19.00 w intencjach, które można składać w zakrystii. (nie ma mszy o 18.00). Po mszy św. nabożeństwo różańcowe w intencji pokoju na świecie zakończone procesją światła z figurą fatimską. O prowadzenie różańca, przystrojenie i niesienie figury fatimskiej prosimy naszych Szafarzy z rodzinami.

3. Przyszła niedziela jest także III-cią w miesiącu, dlatego kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – cegiełką na utrzymanie naszej Parafii. Polecamy tę sprawę naszej modlitwie
i ofiarności.

4. Informujemy rodziców przyszłorocznych dzieci I-szo Komunijnych, że są zobowiązani do troski o wychowanie religijne swoich dzieci, dlatego do niedzieli 24 września prosimy rodziców kandydatów do I-szej komunii św. o zapisanie i odbiór formularza zgłoszenia w kancelarii po mszach św. (Nie ma zapisów w szkole). O terminie pierwszego spotkania formacyjnego i potwierdzeniu przyjęcia dziecka do I-szej komunii rodzice zostaną powiadomieni po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń.

5. Informujemy kandydatów na przyszły rok do sakramentu Bierzmowania, że od dzisiejszej niedzieli można zgłaszać się w zakrystii w celu zapisania i pobrania kwestionariusza zgłoszenia
w kancelarii. O terminie pierwszego spotkania powiadomimy w najbliższym czasie.

7. Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia. „Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można wpłacać na konto parafialne.
 Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

ZACHĘCAMY DO CODZIENNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

kancelaria czynna po Mszach św. tel: 32 332 51 51; email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl