Ogłoszenia od 10 do 18 kwietnia

1.Dziś Niedziela Palmowa, którą rozpoczynamy uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia. Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy poświęcamy gałązki palm.
Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby i utrzymanie naszej Parafii. Za wszystkie ofiary składamy „Bóg zapłać”.

2. Dziś o godz. 16.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z ostatnim kazaniem pasyjnym w czasie których będzie zbierana kolekta przeznaczona na świąteczny wystrój i kwiaty do Bożego Grobu.

3. Prosimy Parafian o skorzystanie z Sakramentu Pokuty do środy. Okazja codziennie pół godziny przed każdą Mszą św. W dni Triduum według podanego porządku.

4. W Wielki Czwartek o godz. 10.00 w Katedrze Msza Krzyżma, w czasie której Biskup poświęca oleje krzyżma i chorych, a kapłani wznawiają swoje przyrzeczenia.

5. Zachęcamy do uczestnictwa w Ceremoniach Triduum Paschalnego, które sprawowane będą w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o godz. 19.00. Ponieważ podczas Adoracji Krzyża tylko kapłani mogą dokonać oddania czci przez pocałunek. (Wierni nie mogą całować krzyża), prosimy, aby każdy przyniósł swój własny mały krzyż do ucałowania, albo przynajmniej różaniec. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Zaleca się zachowanie postu w Wielką Sobotę do Wigilii Paschalnej. Kancelaria od czwartku nieczynna.

6. W Wielką Sobotę Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20.00 przed kościołem poświęceniem ognia, a zakończy się procesją Rezurekcyjną. Prosimy o przyniesienie świec, gdyż odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne.

7. Zachęcamy Wszystkich do adoracji w ciemnicy, krzyża i przy Grobie Pańskim oraz do poświecenia pokarmów wg podanych godzin – 8.00; 10.00; 12.00; 14;00;16.00.

PODZIĘKOWANIA i PROŚY

Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła. Wyrażamy serdeczne „Bóg zapłać” Wszystkim, którzy z troski o funkcjonowanie parafii składają ofiary na jej utrzymanie, a wpłacane na konto parafialne i opisane adnotacją „darowizna na cele kultu religijnego” dają możliwość odliczenia od podatku.          Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Jak w poprzednich latach  również i w tym roku bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku na parafię. Numer KRS 0000283966; cel Parafia Miłosierdzia Bożego-Gliwice

 

„Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego.”

Triduum Paschalne to trzy dni, w które wspomina się mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.Te szczególne uroczystości są dla chrześcijan najważniejszym okresem w roku. Pierwsze wzmianki o celebracji Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV wieku.
W Wielki Czwartek wieczorem jest odprawiana Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum.
Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i Krew. Było to ustanowienie dwóch sakramentów: kapłaństwa i eucharystii.
Wielki Piątek to w kościele katolickim jest dniem najgłębszej żałoby.
Centralnym jej wydarzeniem jest adoracja Krzyża. Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego.
Wielka Sobota to przede wszystkim czas oczekiwania i modlitewnej ciszy po wielkopiątkowym pogrzebie Chrystusa.
Kościół w tym czasie adoruje Najświętszy Sakrament umieszczony w Grobie Pańskim. Wieczorem zaś rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej – Zmartwychwstanie Chrystusa obwieszcza bicie dzwonów i śpiew radosnego Alleluja.
Niedziela Wielkanocna Ostatni dzień Triduum Paschalnego pełen jest wielkanocnej radości, u której podstaw leży cud zmartwychwstania.
Rozważając postawę Syna Człowieczego w dramatycznych wydarzeniach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Niedzieli, trzeba nieustannie mieć na uwadze tę wielką prawdę, iż miłość jest silniejsza od życia.

Bóg Miłosierny niech nas prowadzi w całym Wielkim Tygodniu!