Ogłoszenia od 14 do 21 kwietnia

1.Dziś III niedziela wielkanocna która rozpoczyna XIV Tydzień Biblijny pod hasłem „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele” oraz VIII narodowe Czytanie Pisma Świętego, pod hasłem z Dziejów Apostolskich: „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie.” Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Jak Apostołowie nad Morzem Tyberiadzkim, spotykamy Zmartwychwstałego w Słowie i przy łamaniu chleba. Niech to spotkanie umacnia nas w wierze, nadziei i miłości. Dziś także przypada święto Chrztu Polski.

2. Dziś kończy się Tydzień Miłosierdzia, dlatego po mszach św. zbiórka do puszek na potrzeby „Caritas” Diecezji i Parafii.

3. Dzisiaj o godz. 16.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców z okazją do spowiedzi św. Obecność obowiązkowa.

4. W poniedziałek po wieczornej Mszy świętej odbędzie się kolejne spotkanie grupy biblijnej. Będziemy rozważać Ewangelię z 4 Niedzieli Wielkanocnej (J 10,11-18). Prosimy przynieść Pismo Św.

5. W środę ze względu na udzielanie także młodzieży naszej Parafii Sakramentu Bierzmowania w Parafii Chrystusa Króla, nie będzie u nas mszy św. wieczornej oraz dyżuru kancelarii parafialnej.

6. W sobotę od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty. Także w sobotę w ramach Kongresu Eucharystycznego, po wieczornej Mszy świętej w kościele pierwsza konferencja na temat: Nowotestamentalne opisy Ostatniej Wieczerzy. 

7. W przyszłą trzecią niedzielę miesiąca kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem na potrzeby parafii zwłaszcza na opłacenie rachunków za media oraz ryczałtu diecezjalnego.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

 Za wszelką pomoc i życzliwość składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Wyrazy wdzięczności składamy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia.  „Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można wpłacać na konto parafialne: Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
Również w tym roku bardzo prosimy o przekazanie 1.5% podatku na wsparcie działalności Parafii: Numer KRS 0000283966; cel Parafia Miłosierdzia Bożego-Gliwice.

Bóg Miłosierny niech nas prowadzi w całym Tygodniu!
ZACHĘCAMY DO CODZIENNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

kancelaria czynna po Mszach św. tel: 32 332 51 51; email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl