Ogłoszenia od 18 do 25 września

1.Dziś już XXV niedziela zwykła w ciągu roku. Nasza wiara, aby była autentyczna, musi sięgać konkretów codziennego życia. Dzisiaj Pan Bóg pyta nas o nasze odniesienie do ludzi i o dysponowanie dobrami materialnymi. Oszustwo, wyzysk, chciwość nie pozostaną bez konsekwencji. I do nas skierowane są słowa: Zdaj sprawę z twego zarządu. Póki mamy czas, możemy sobie zjednywać bliźnich. Tylko okazując miłosierdzie ludziom, możemy liczyć, że i Bóg nam je okaże.

2. Kolekta dzisiejszej III – ciej niedzieli miesiąca jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – cegiełką na utrzymanie naszej Parafii. Za wszystkie ofiary składamy „Bóg zapłać”.

3. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci na którą zapraszamy wszystkich uczniów naszej parafii, a obowiązkowo wszystkich tegorocznych kandydatów do I-szej komunii św.

4. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do wstępowania w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza oraz do grona Dzieci Maryi.

5. W sobotę od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.

6. Zgodnie z zaleceniami synodalnymi, pragniemy od października, po przerwie pandemicznej wznowić spotkania na katechezie dla dorosłych, dlatego chętnych prosimy o zgłoszenie swego udziału w kancelarii. Od ilości zainteresowanych będzie zależeć powrót do tej formy spotkań duszpasterskich. Katecheza dorosłych jest miejscem wspólnotowego rozwiązywania problemów religijno-moralnych, konfrontowania wiary z życiem oraz podniesienia poziomu dojrzałości i odpowiedzialności chrześcijańskiej.

7. Zachęcamy także do rezerwacji Mszy dziękczynnych na przyszły rok 2023. (msze św. za zmarłych na przyszły rok będą przyjmowane w październiku).

PODZIĘKOWANIA i  PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Wyrazy wdzięczności składamy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia. „Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można także wpłacać na konto parafialne. Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Dar Eucharystii – cel ofiar mszalnych

Każda Msza święta posiada nieskończoną wartość, bo przypomina i uobecnia bezgraniczną ofiarę Jezusa Chrystusa. Jest też źródłem i szczytem mocy, siły i jedności całego Kościoła. Korzystajmy z tego dobrodziejstwa Bożego Miłosierdzia. Każdy z nas, a przynajmniej każda rodzina powinna składać Bogu wdzięczność za dar życia i wiary, za wszystkie dobrodziejstwa. Nie ma również większego wyrazu wdzięczności i miłości dla bliźnich, jak właśnie ofiara Mszy św. składana w intencjach za żywych i zmarłych. Gdyby w każdej Parafii, każda chrześcijańska rodzina chciała ofiarować tylko jedną Mszę św. dziękczynną i jedną za zmarłych swoich bliskich w ciągu roku, byłoby to niemożliwe ze względu na brak fizyczny kapłanów, kościołów itd.Kan. 946 – Wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona Msza św., przyczyniają się do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł. Z kanonu tego wynika, że wierni poprzez ofiarę mszalną uczestniczą również w trosce o różne dzieła Kościoła. Ofiara mszalna składana jest nie tylko określonemu kapłanowi, ale również społeczności Kościoła

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki!

tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św. email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl