Ogłoszenia od 20 do 27 listopada

1.Dziś XXXIV, ostatnia niedziela zwykła, w którą obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jego królestwo „nie jest z tego świata”. To królestwo prawdy i miłości, przebaczenia i pokoju. Czy rzeczywiście pragniemy go w naszym życiu? Czy chcemy być poddanymi takiego Króla? Zgoda na Jego panowanie oznacza najpierw dostrzeżenie i przyjęcie Jego miłości do nas.

2. We wtorek o godz. 18.00 z racji wspomnienia św. Cecylii – Patronki muzyki kościelnej, Msza św. w intencji naszego Chóru parafialnego „Misericordia”, naszych Organistów i ich Rodzin. Niech nasza wspólna modlitwa będzie wyrazem wdzięczności za ich posługę dla Parafii.

3. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci.

4. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się liturgiczny czas adwentu. Na mszach św. będziemy błogosławić adwentowe wieńce, świece i lampiony. Po Mszach św. zbiórka do puszek „Caritas” przeznaczona na zorganizowanie mikołajkowych i świątecznych paczek dla dzieci i chorych.

5. Zachęcamy do codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. W sobotę od godz. 16.00 do 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele w czasie której okazja do Sakramentu Pokuty.

PODZIĘKOWANIA i  PROŚBY

Za wszelką pomoc, życzliwość i ofiary składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Wyrazy wdzięczności składamy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia. „Bóg zapłać” za składane ofiary na konto parafialne. Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

CHRYSTUS KRÓL

Dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To Święto ustanowił papież Pius XI w roku 1925. W swojej encyklice analizując sytuację w Kościele dostrzegł „apostazję wielkiej części chrześcijan, którzy oddzielili Chrystusa od życia indywidualnego, rodzinnego, społecznego”. Dlatego widział  potrzebę   ustanowienia  tegoż   święta,   które przypominałoby wiernym o miejscu Chrystusa, jakie winien zajmować w ich codziennym życiu. Natomiast Sobór Watykański II w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym nawiązując do słów papieża z naciskiem stwierdza, że Ewangelia nie jest neutralna, ale winna „panować” w kulturze, rodzinach, ekonomii, polityce i w życiu międzynarodowym. Uroczystość Chrystusa Króla przypomina nam właśnie o należnym miejscu dla Boga, dla Chrystusa w naszym życiu. Jednocześnie wzywa nas, aby duch chrześcijański jak najgłębiej przeniknął wszystkie obszary życia ludzkiego.

Jakże inne to królowanie od władzy, której rozmaite próbki i przykłady znamy z naszej polityki. Pierwszym jej przejawem jest wierność. Nie jest sztuką sprawować władzę w luksusie, w całym majestacie prawa i popularności, z pomocą sprawnego aparatu wykonawczego, pełnego budżetu, środków przekazu gotowych na każde skinienie. Łatwo jest wtedy obiecywać, zarządzać, kierować. Ale wypełniać swe zobowiązania, gdy jest się pozbawionym wszystkiego: dobrego imienia, głosu – to już nie każdy by potrafił.

Drugim rysem królowania Chrystusa jest bezinteresowność. Chrystus nie tylko mówił, że władza jest służbą, ale pokazał to na własnym przykładzie. Gotów był służbę tę wypełnić do samego końca, rezygnując nie tylko z wygody, zaszczytów i sławy, ale także i z samego życia.

 

kancelaria czynna po Mszach św. tel: 32 332 51 51; email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl