Piątek 10.11.2017 – Wsp. św. Leona Wielkiego, papieża

  8.00

Za + Otylię w rocz. śmierci, + męża Wilhelma, + dziadków i + z pokr.

18.00

Zb. do Mił. Bożego:  Za + Lonię Kobus od koleżanek i kolegów z pracy w 2 miesiące po śmierci

 Nowenna do Boż. Miłosierdzia z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny