Piątek – 12.01.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

IZb. do Mił. Bożego: Za + męża Ryszarda Wójcik w 25 rocz. śmierci i + rodziców i rodzeństwo z obu stron
IIIntencja wolna