Piątek – 13.05.2016 – Dzień Fatimski

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za otzrymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Renaty Kania z okazji 77 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

19.00Nabożeństwo majowe z modlitwa różańcową

20.00

IZb. do Mił. Boż. za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej z podz. za łaski z prośbą zdrowie i bł: dla Teresy i Mariana Strzelbickich z ok. 2 rocz. ślubu; dla Zofii Mistarz z okazji 30 rocz. urodzin i Jarosława Mistarz z okazji 36 rocz. urodzin z bł. dla rodzin
II – Za + Kazimierę i Ryszarda Gadkowskich, + Anielę i Antoniego Królickich i + Danielę
       (Intencje wolne)

Procesja światła z figurą Matki Bożej Fatimskiej