PIĄTEK – 14.05. 2021 – Święto św. Macieja, Apostoła

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie, bł. dla Proboszcza w dniu 33 rocz. świeceń

18.00

Zb. do Mił. Boż: Za + męża Piotra Grofik w 2 rocz. śmierci i + rodziców z obu stron; Za + Agnieszkę Wilkowską w miesiąc po śmierci;
Nabożeństwo majowe z modlitwą do miłosierdzia Bożego