Piątek – 14.06.2019 – Wspomnienie bł. Michała Kozala Biskupa

  8.00

Za + Zofię Madaj od rodziny Gawlas
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Artura Jana Gładysz z okazji 3 rocz. urodzin; Za + męża i ojca Franciszka Mieczkowskiego w 10 rocz. śmierci, + zięcia Henryka, + szwagra Edwarda, + rodziców z obu stron; Za + Leonię Ośmiańską w 5 rocz. śmierci; Za + brata Antoniego Kampa w 1 rocz. śmierci i jego żonę Renatę, + rodziców Bertę i Wilhelma i + z pokr.

Nowenna do Mił. Bożego z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny