PIĄTEK – 16.10.2020 – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej – Dzień Papieski

8.00

Za + Amalię Urbanik, + rodziców z obu stron i + z pokr.

17.15Nabożeństwo różańcowe

18.00

Zbiorowa do Mił. Bożego: Za + rodziców Jana i Małgorzatę Wyleżoł i + z pokr.