Piątek 17.11.2017 – Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże dla Elżbiety Kudlek z okazj 74 rocz. urodzin i o opiekę Patronki z okazji imienin z bł. dla rodziny

16.30Spotkanie Legionu Miłosiernego Serca Jezusowego (salka)

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Do Mił. Serca Jezusa i Matki Bożej Miłosiernej z podz. za odebrane łaski i z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary  Ducha Św. i Boże bł. dla Kapłanów prowadzących i dla Legionu Miłosiernego Serca Jezusowego i o miłosierdzie dla ++ członków  Legionu; dla Magdaleny Polok z okazji 27 rocz. urodzin z bł. dla rodziny; Za + Reginę i Edwarda Wójciak, + Krystynę i Jana Ciura; Za + męża i ojca Grzegorza Tyszko i + rodziców z obu stron i + z pokr.

Nowenna do Boż. Miłosierdzia z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny