Piątek – 20.05.2016 – Dzień Powszedni

8.00

Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. i opiekę dla Łukasza

 18.00 Zb. do Mił. Bożego:

I – Do Mił. Serca Jezusa i M.B. Miłosierne j z podz. za łaski i z prośbą  o dalszą opiekę, dary Ducha  Św. i bł. dla Kapłanów prowadzących i dla Legionu Miłosiernego Serca Jezusowego i o miłosierdzie dla + członków Legionu
II – Za + ojca i dziadka Eugeniusza Gutowskiego w 2 rocz. śmierci i + z pokr.; Za + syna Pawła Herman w 6 rocz. śmierci i + z rodziny Herman; Za + rodziców Helenę i Józefa Jendrysik, + braci Engelberta i Zygfryda i + z pokr.

Nabożeństwo majowe z modlitwą do Miłosierdzia Bożego