PIĄTEK – 20.11.2020 – Wsp. św. Rafała Kalinowskiego

8.00

Za + męża i ojca Eugeniusza Sobockiego o radość wieczną i za + z pokr.

18.00

Zbiorowa do Mił. Bożego: Z podz. za łaski i prośbą o bł. i dary Ducha św. dla Agaty i Grzegorza Mierzowskich z okazji 10 rocz. ślubu z bł. dla rodziny; Za + żonę Teofilę Zabrzewską w 1 rocz. śmierci; Za + Stefanię, Tadeusza, Jana i Stanisława Piaseckich oraz + z rodziny i pokr.
Nowenna do Bożego Miłosierdzia