PIĄTEK – 21.05. 2021 – Wsp. św. Jana Nepomucena, męczennika

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie, bł. dla Łukasza i Marty z okazji urodzin z bł. dla rodziny

18.00

Zb. do Mił. Boż: z podz. za łaski i prośbą o zdrowie, bł. dla Dietera Kubassa z okazji 81 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
Nabożeństwo majowe