PIĄTEK – 22.05. 2020 – Dzień Powszedni

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Łukasza i Marty z okazji urodzin z bł. dla najbliższych

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Za + Ryszarda Żarnowskiego w miesiąc po śmierci;

Nabożeństwo majowe