PIĄTEK – 23.10.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + mamę i babcię Helenę Drewniok, + męża Józefa, + córkę Edeltraudę, + syna Georga, + rodziców Marię i Bernarda, + siostry, + szwagra Wilhelma i dusze w czyśćcu cierpiące

17.15Nabożeństwo różańcowe

18.00

Zbiorowa do Mił. Bożego: Z podz. za łaski z prośbą o bł. dla Marii i Wacława z okazji 41 rocz. ślubu z bł. dla rodziny; Za + męża Edwarda Śliwak i + rodziców z obu stron; Za + Helenę i Henryka Gałązka oraz + z rodziny i pokr.; Za + Artura Wilk w 2 rocz.