Piątek – 23.12.2016r – Dzień Papieski

  8.00

Za + rodziców Wiktorię i Kazimierza Chylińskich i + rodzeństwo

16.00Okazja do Spowiedzi św.

18.00

Roraty dla dorosłych – Zb. do Mił. Bożego: Za + męża i ojca Henryka Obstój w 2 rocz. śmierci; Za + Helenę i Jana Hajski oraz za + z rodziny i + krewnych; Za + ojca i męża, teścia i dziadka Jana Jara w 1 rocz. śmierci
Nowenna do Boż. Miłosierdzia z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny