Piątek – 24.05.2019 – Wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Joanny Korzeń z okazji 65 rocz. urodzin z bł. dla męża i córek z rodzinami

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Za + Rozalię i Andrzeja Korzuch oraz + dziadków Aleksandrę i Mieczysława Korzuch; Za + ojca Romualda Czyńskiego, + brata Waldemara, + dziadków Wandę i Włodzimierza; Za + brata Klausa Henel, + syna Mariana i + z rodziny Smoter;
Nabożeństwo majowe z modlitwą o Miłosierdzie Boże