PIĄTEK – 25.09.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + męża Edwarda Sudoł w 5 rocz. śm., + mamę Helenę Jeleń i + z rodzin Sudoł i Myszor

18.00

Zbiorowa do Mił. Bożego: Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Józefa Wrzesień z okazji 81 rocz. urodzin z bł. dla żony, dzieci z rodzinami i wnuków; Za + Janinę Fyda w 4 rocz. śmierci i + dziadka Juliana Fyda; Za + mamę Urszulę Przytuła w 13 rocz. śmierci;
Nowenna do Bożego Miłosierdzia