Piątek – 26.05.2017 – Wsp. św. Filipa Nereusza – Dzień Matki

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Mari Trybel z ok. 87 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Matek; dla Edyty Gładki z ok. 75 rocz. urodzin i dnia matki; Za + Urszulę Kusz z okazji dnia matki; Za + Aleksandrę Kurzawa w 2 rocz. śmierci; Za + syna Pawła w 7 rocz. śmierci, + mamę Helenę i + z pokr.
Nabożeństwo majowe z modlitwą do Bożego Miłosierdzia