Piątek – 27.09.2019 – Wspomnienie św. Wincentego a Paulo

  8.00

Za + męża Stanisława Szacik w 12 rocz. śmierci i + z pokr.

18.00

Zb. do Mił. Boż.: O powrót do zdrowia i bł. Boże dla syna Jerzego, żony En, synów Devida i Adama Kuziak z okazji urodzin; Za + Helenę i jej córkę Ewę, + męża Mikołaja Steranka w rocz. śmierci; Za + teściów Łucję i Adolfa oraz + ojca Zygfryda; Za + Edwarda Tułeckiego od sąsiadów z ulicy Obr. Pokoju 38; Za Kazimierza Michura od Kazi z Gliwic z rodziną;

Nowenna do Mił. Bożego z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny