Piątek 27.10.2017 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + rodziców Stefanię i Jana Hawryluk, + braci Józefa i Ryszarda i + bratanicę Elżbietę

18.00

Zb. do Mił. Bożego:  Z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Joachima Lis z okazji urodzin z bł. dla rodziny; dla syna Arkadiusza z prośbą o nawrócenie i wyleczenie z nałogu
Nabożeństwo różańcowe z modlitwą do Bożego Miłosierdzia