Piątek – 29.04.2016 – Święto Św. Katarzyny Sieneńskiej

8.00

Intencja wolna

18.00 Zb. do Mił. Bożego:

I – Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Andrzeja Andrusiuk z okazji 62 rocz. urodzin oraz za + ojca Tadeusza i brata Bogdana Andrusiuk
II – O pomyślne zdanie egzaminów oraz bł. dla wnuczki z okazji urodzin i za + Halinę w 2 rocz. śmierci
       Nowenna do Miłosierdzia Bożego z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny