PIĄTEK – 9.10.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Ryszarda Fabryga w dniu ziemskich urodzin od przyjaciół

17.15Nabożeństwo różańcowe

18.00

Zbiorowa do Mił. Bożego: O zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Józefa; Za + Teresę Lubecką w miesiąc po śmierci; Za + męża, ojca i brata Jerzego Golly w miesiąc po śmierci; Za + żonę Genowefę Małkowską w 6 rocz. śmierci i + z pokr.;