Poniedziałek – 1.01.2018 – Św. Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. w Nowym Roku dla Parafian

10.00

Za + ojca i dziadka Norberta Wilma w 1 rocz. śmierci

12.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Patrycji Fischer i Jakuba Kijonka z okazji 5 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

17.00

Za + mamę Janinę Wieczorek w 1 rocz. śmierci