Poniedziałek – 1.04.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + dziadka Tadeusza Szafrańskiego w 10 rocz. śmierci, + żonę Helenę i + z pokr.

18.00

Za + Edmunda Zimnickiego, + rodziców i dziadków, + z rodzin Zimnickich i Cyrus