Poniedziałek – 10.10.2016 – Dzień Powszedni

8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Adama Żaak z okazji urodzin z bł. dla rodziny

18.00

Za + żonę Genowefę Małkowską w 2 rocz. śmierci i + z pokr.
Nabożeństwo różańcowe