Poniedziałek – 11.03.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + mamę Helenę Famulską

18.00

Za + Krystynę i Jana Ciurów, + Reginę i Edwarda Wójciak