PONIEDZIAŁEK – 11.05.2020 – Dzień Powszedni

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Heleny Marciniak z okazji 94 rocz. urodzin, dla Zuzanny i Janiny z okazji urodzin oraz o dary Ducha św. dla Julki z bł. dla całej rodziny
IIIntencja wolna

18.00

I – Za + mamę Małgorzatę Gamoń
II – Za + Pawła, Marię i Jana Cyganek, + Hildegardę i Alfreda Waniek, + Karola, Rutę i Piotra Złotoś i + z pokr.

Nabożeństwo majowe