Poniedziałek – 11.07.2016 – Święto św. Benedykta, Patrona Europy

18.00

I – Za + mamę Reginę i + z pokr.
II – Za + ojca Władysława Pakuła z okazji urodzin