Poniedziałek – 12.02.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Jacka Łuczkiewicza i + z rodziny Łuczkiewiczów

15.00Koronka do Boż. Mił. i adoracja Najśw. Sakr. zakończona błog. Sakr.

18.00

Za + rodziców Krystynę i Stanisława Kuroś i + z pokr.