Poniedziałek – 12.08.2019 – Dzień Powszedni

 8.00

Za + rodziców Bronisławę i Mariana Turskich, + braci Mariana, + Zenona i Władysława, + teściów Leokadię i Franciszka Kwietniów i + z pokr.