Poniedziałek – 13.03.2017 – Dzień powszedni

  8.00

Za + ojca Józefa Drewniok, + żonę Helenę, + córkę Edeltraudę, + syna Georga, + z rodziców Marię i Franciszka i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

Za + Ferdynanda Gumienny w 8 rocz. śmierci i + z pokr.