PONIEDZIAŁEK – 14.06.2021 – Wsp. bł. Michała Kozala, bpa i męczennika

8.00

Za + mamę Łucję, + dziadków Katarzynę i Józefa i + z pokr.
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.00

Za + Juliana Juszczyk