PONIEDZIAŁEK – 14.09.2020 – Święto Podwyższenia Krzyża świętego

8.00

Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Ryszarda Twerdyk z ok. 71 rocz. urodzin, dla Grzegorza Bagan z ok. 46 rocz. urodzin i dla Kingi Uryga z ok.13 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

18.00

Za + męża, ojca i dziadka Joachima Jendrysik w miesiąc po smierci