Poniedziałek – 15.01.2018 – Dzień Powszedni

 8.00

I – Za + mamę Bronisławę Turską w 20 rocz. śm, + ojca Mariana, + brata Mariana w 1 rocz. śmierci, + braci Władysława i Zenona Turskich  i + z rodzin Turskich i Kędzierskich
II – Za + ojca Jerzego Richtarskiego w 25 rocz. śmierci, + mamę Małgorzatę i + z rodzin Piątek, Richtarski i Gawenda