PONIEDZIAŁEK – 15.02.2021 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Janiny Chylińskiej z okazji 71 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 9.00

15.00Koronka do Boż. Mił. i adoracja Najśw. Sakr. zakończona błog. Sakr.

18.00

Za + Marka Wanat, + Mieczysławę i Andrzeja Chrobot, + Janusza Dziurewicza, + Elwirę i Marka Frenzer