PONIEDZIAŁEK – 15.03.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + męża Bernarda Anioł i + z pokr.
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 9.00

18.00

Za + Małgorzatę Gamoń