Poniedziałek – 15.08.2016 – Wnieb. Najśw. Maryi Panny – pośw. ziół i kwiatów

7.30Modlitwa Różańcowa

8.00

Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Henryka Głuśniewskiego z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Wacławy Łepkowskiej z okazji 70 rocz. urodzin i dla Dominika Łepkowskiego z okazji 18 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

 Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog: dla Anny i Krzysztofa Waniek z okazji 16 rocz. ślubu z bł. dla Mateusza i całej rodziny

20.00

Za + rodziców Mariannę i Kazimierza, + teściów Teofilę i Władysława i + z rodzin z obu stron