Poniedziałek – 16.03.2020 – Dzień Papieski

od 8.00 do 9.00 i od 18.00 do 19.00 – Adoracjia Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

Msze św. odprawiane prywatnie przez księży bez udziału ludu (sine populo)

  I – Za + Julię i Alfonsa Gawron, + syna Herberta,+ zięcia Helmuta,+ Ryszarda Jendrysik,+ jego żonę Stefanię i + z pokr.
II – Za + męża Jerzego Dziurosz w 3 rocz. śmierci i + z pokr.