Poniedziałek – 16.04.2018 – Dzień Papieski

  8.00

Za ++ rodziców Helenę i Edwarda Więczaszek, + rodziców Alojzę i Zygmunta Winczakiewicz, + siostrę Annę Fila i + z pokr.
Nowenna do św. Jana Pawła II z oddaniem czci Jego relikwiom

18.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla ks. Wikarego Roberta Maszczyka z okazji 39 rocz. urodzin z bł. dla rodziny