PONIEDZIAŁEK – 16.11.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + mamę Emilię Święcicką w miesiąc po śmierci

18.00

Za + Danutę i Mariana Gajewskich, Karolinę i Eugeniusza Lonycz, + Ryszardę i Tadeusza Książek,
+ Jadwigę Kwiatkowską i dusze w czyśćcu cierpiące