PONIEDZIAŁEK – 17.08.2020 – Uroczystość św. Jacka, kapłana i Patrona Śląska

8.00

Za + Marię Sudoł w rocz. śmierci, + Franciszka Sudoł i + z rodzin Sudoł i Bednarz