Poniedziałek – 17.09.2018 – Dzień powszedni

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o bł. Boże dla Rudolfa Kucza z okazji  80 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

18.00

Za + męża i ojca Dariusza Jaskólskiego w 1 rocz. śmierci i + z rodziny z obu stron