Poniedziałek – 18.07.2016 – Dzień Powszedni

18.00

I – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Herberta Zok z ok. 60 rocz. ur. z bł. dla rodziny
II – Za + mamę Marię Kobzan w 10 rocz. śm. + tatę Władysława, + z pokr. i + z rodzin z obu stron