Poniedziałek – 18.12.2017 – Dzień Powszedni

   8.00

Za + mamę Annę Kwoczala, + ojca, + 2 braci i + z pokr.

 18.00

Roraty: Za + Beatę Klama  od koleżanek i kolegów Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach