Poniedziałek – 19.02.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + rodziców Jana i Marię, + rodzeństwo Annę, Henryka, Joachima i + z pokr.

18.00

Za + Józefa i Stefanię Dumała, + ich syna i + z pokr.